”Ole osa Kalevan Rastia” -seurakysely

Millainen on Kalevan Rasti ja millainen osa seuraa juuri sinä tahdot olla? Kysely Kalevan Rasti ry:n jäsenille.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää jäsenistön mielipiteitä nykyisestä seuratoiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10 minuuttia. Vastausaikaa on 30.9.2017 saakka. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kyselyn vastauksia esitellään jäsenille seuran syyskokouksessa 25.11.2017 ja niitä hyödynnetään tulevan toimintasuunnitelman laadinnassa ja seuratoiminnan kehittämisessä. Kysely on osa Suunnistus näkyväksi- hanketta, johon on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kyselyyn pääset vastaamaan myClubin kautta